Zur Startseite: https://arriba-hausarzt.de/
Bild: Patient og læge i øjenhøjde

Patient og læge i øjenhøjde

Vigtige beslutinger bliver bedst truffet i fællesskab mellem patient og lægen. Til det formål blev arriba udviklet.

Fælles beslutningstagning

arriba formidler risikoen visuelt vha. et smiley-diagram og inddrager patienten i beslutningsprocessen. Effekten af forskellige behandlinger eller adfærdsændringer kan direkte vises og deres fordele og ulemper kan gennemgås og diskuteres mellem behandler og patient. arriba hjerte viser den relative risiko for at udvikle en hjerte-kar-sygdom på baggrund af Framingham Scoring System kalibreret efter europæiske populationer.

Download arriba

Obs. for at se den danske version af modulet KVP skal systemsprogindstillingen være "dansk".

Systemkrav

Java Version: Java 11
(Obs. af sikkerhedsmæssige hensyn er det vigtigt at holde Java-programmet opdateret)

Kontakt

Har du spørgsmål til arriba, kan du skrive til vores mail:

support@arriba-hausarzt.de